Klimaatbeleid

Duitsland stelt zijn CO2- ambities naar beneden bij

De Duitse regering zwakt haar klimaatbeleid af, tot verontwaardiging van de Groenen en de Duitse milieubeweging. In plaats van de Duitse CO2-uitstoot tegen 2030 met 30 procent te verminderen ten opzichte van het ijkjaar 2014, zoals eerst was afgesproken, wil ze die doelstelling nu beperken tot 20 procent. Dit blijkt uit een beleidsdocument dat het persbureau Reuters in heeft gezien. De doelstelling blijft wel om de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent te hebben teruggebracht conform het klimaatakkoord van Parijs van vorig jaar. De coalitiepartijen zullen hierover naar verwachting komende week een definitief akkoord bereiken. Met name de Duitse industrie oefende druk uit om de doelstelling aan te passen. (Reuters)

    • Floris van Straaten