Klimaat en Waddenzee

Laat dat gas maar zitten in Nederlands mooiste natuurgebied

Alles moet anders, vanaf nu geldt Parijs, kopte NRC afgelopen weekend (5/11). Daarbij past dat we fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie onder de grond laten zitten.

Vier internationale mijnbouwbedrijven willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk gas onder het waddengebied naar boven halen. Ook minister Kamp van Economische Zaken wil dit, en ook snel. Hij liet de Kamer weten dat hij het liefst voor zijn nieuwe Mijnbouwwet in werking treedt zoveel mogelijk vergunningen voor nieuwe gaswinningen onder de Waddenzee wil afgeven. Gaswinning levert geld op en de haast rond het waddengas laat zien dat geld zwaarder weegt dan de afspraken van Parijs.

Als al dat gas naar boven wordt gehaald en verbrand, zorgt dat voor extra CO2 in de atmosfeer. Bovendien is het de vraag of de Werelderfgoed-Waddenzee echt geen risico loopt, zoals gaswinbedrijven en Kamp ons zo graag doen geloven. De Waddenzee is nu Nederlands ‘mooiste natuurgebied’ na een verkiezing door Kamps ministerie. De minister die gaswinning in het waddengebied goedkeurt, wil zoveel mogelijk mensen van de grote natuurrijkdom laten genieten. Minister, kies voor slim in plaats van voor geld. Laat dat gas onder de Waddenzee zitten. Dat voorkomt CO2-uitstoot en voorkomt bodemdaling bij een toch al stijgende zee. Laat fossiele energie zitten; laten we beginnen bij kwetsbare gebieden als de Waddenzee, het mooiste natuurgebied van Nederland.

    • Arjan Berkhuysen