Opinie

Plakkaten

Vanuit mijn huis zie ik door het raam mijn buurvrouw haar voordeur uitlopen. We wonen vlakbij Boston, in Massachusetts; de meest links liberale staat in de Verenigde Staten. In deze buurt heeft bijna 90 procent dinsdag voor Clinton gestemd.

Als enige in de straat heeft zij (volstrekt ten overvloede) in haar keurige tuin plakkaten staan die een keuze voor Clinton aanprijzen.

Vertwijfeld liep ze naar de plakkaten en keek ernaar, als een ouder die weemoedig en onopgemerkt naar haar kind kijkt. Eerst schoof ze met haar voet nog wat herfstbladeren van het paadje af. Toen ging ze weer naar binnen.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact