Klimaatbeleid

FNV slaat alarm over banenverlies bij mogelijke sluiting kolencentrales

Vakbond FNV wil snel met minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in gesprek over de mogelijke sluiting van de Nederlandse kolencentrales. De vakbond vreest voor een verlies van 2.800 banen. Kamp had gezegd eind november een standpunt in te nemen over sluiting van de kolencentrales om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. FNV wil nog voor die tijd met de minister praten. „Werknemers worden ongeduldig en onrustig. Zij hebben het gevoel dat ze worden genegeerd en dat hun belangen niet worden meegewogen in de besluitvorming”, zegt bestuurder Roel Berghuis. De bond dringt samen met werkgevers aan op een compensatie van 600 miljoen tot 800 miljoen euro vanuit de overheid bij sluiting van de kolencentrales. Daarmee moeten investeringen en verlies van werk en inkomen worden gecompenseerd. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de geleidelijke sluiting wordt geëist van de resterende kolencentrales. (ANP)