Reportage

Felicitaties uit Berlijn?

De Duitse bondskanselier Merkel heeft Donald Trump woensdag niet alleen gefeliciteerd, maar hem er ook meteen aan herinnerd dat de band met Amerika is gebaseerd op bepaalde waarden. Als machtigste leider in Europa bood ze Trump „nauwe samenwerking” aan - maar ze verbond daar de voorwaarde aan dat hij die waarden respecteert: „Duitsland en Amerika zijn door waarden met elkaar verbonden: democratie, vrijheid, respect voor het recht en de menselijke waardigheid – ongeacht herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele oriëntatie of politieke opvattingen.” Merkel gelooft, meer dan veel andere Duitse politici, sterk in het belang van een goede relatie met Amerika. Maar haar woorden weerspiegelen de afschuw waarmee in Berlijn kennis is genomen van Trumps opmerkingen over vrouwen, moslims, immigranten en de rechtsstaat. Zelfs het behoudende, pro-Amerikaanse Handelsblatt schreef nog voor de uitslag bekend was: „De Verenigde Staten zijn geen voorbeeld meer, maar een waarschuwing wat er met een vrijheidlievend systeem kan gebeuren.”