Effect van chemotherapie is zwaar overschat

Chemotherapie draagt weinig bij aan de genezing van kanker. Nu geneest bijna 70 procent van de Amerikaanse kankerpatiënten; veertig jaar geleden was dat bijna 50 procent. Chemotherapie droeg tot 2004 eenachtste bij aan die verbetering. Daarna is het niet beter geworden.

Die nieuwere, meestal peperdure kankermedicijnen verlengen het leven gemiddeld slechts met 2,1 maand. Dat schrijft de Britse arts Peter Wise in een kritische analyse, die woensdag online werd gepubliceerd door het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The BMJ.

Die 2,1 maand is ook nog het resultaat van onderzoek bij geselecteerde patiënten. En, gaat Wise verder, het blijft vaak onduidelijk of die medicijnen in de gewone praktijk die resultaten wel halen.

Wise laat zien dat chemotherapie de overlevingskansen van mensen met sommige niet zo vaak voorkomende kankers flink heeft verbeterd. Maar een soortgelijke winst was er nauwelijks bij de veelvoorkomende kankers van darm, borst, long en prostaat. Driekwart van de patiënten met uitgezaaide kanker verwacht echter, leert onderzoek, dat chemotherapie hen kan genezen. Dat gebeurt in werkelijkheid bijna nooit, schrijft Wise.

Hij vindt dat de discussie rond chemotherapie wordt gedreven door marktbelangen,en niet door patiëntbelangen. „Dat moet veranderen”, vindt Wise