Opinie

Clinton

Vanuit mijn huis zag ik door het raam mijn buurvrouw haar voordeur uit lopen. Wij wonen vlak bij Boston, in Massachusetts, de meest links-liberale staat in de Verenigde Staten. In deze buurt heeft bijna 90 procent voor Clinton gestemd.

Als enige in de straat heeft zij – volstrekt ten overvloede – in haar keurige tuin plakkaten staan die een keuze voor Clinton aanprijzen.

Vertwijfeld liep ze naar haar plakkaten en keek ernaar, als een ouder die weemoedig en onopgemerkt naar haar kind kijkt. Eerst schoof ze met haar voet nog wat herfstbladeren van het paadje af. Toen ging ze weer naar binnen.