Ontslagrecht

Ambtenaar wordt ‘gewone’ werknemer

Ambtenaren zijn voortaan gelijkgeschakeld aan ‘gewone’ werknemers. Aan de bijzondere rechtspositie die ambtenaren genoten, is een eind gekomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat vooral gevolgen heeft voor het ontslagrecht van de ruim 765.000 ambtenaren. Tot nu toe konden zij drie keer beroep aantekenen als ze het oneens waren met ontslag. Zodra minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de uitwerking van de wet heeft geregeld, loopt die ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter, net als in het bedrijfsleven. (NRC)