Ontslagbescherming

Ambtenaar voortaan ‘gewone’ werknemer

Ambtenaren zijn voortaan gelijkgeschakeld aan ‘gewone’ werknemers. Aan hun bijzondere rechtspositie is een eind gekomen, nu de Eerste Kamer een wetsvoorstel daartoe dinsdag heeft aangenomen. Dat heeft vooral gevolgen voor het ontslagrecht van de ruim 765.000 ambtenaren. Tot nu toe konden zij drie keer beroep aantekenen als ze het niet eens waren met hun ontslag. Zodra minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de uitwerking heeft geregeld, loopt die ontslagprocedure via UWV of kantonrechter, net als bij werknemers in het bedrijfsleven en is er geen sprake meer van een aparte beroepsprocedure. De speciale rechtspositie werd in 1929 in het leven geroepen om de ambtenaar te beschermen tegen politieke willekeur. (NRC)

    • Titia Ketelaar