Merkel wil ‘nauwe samenwerking’ met Trump, maar wel op één voorwaarde

In een korte verklaring feliciteerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel Donald Trump met zijn verkiezing, maar benadrukte ook meteen het belang van gedeelde waarden.

Bondskanselier Angela Merkel tijdens een persconferentie op 9 november. Foto Tobias Schwarz/AFP

De Duitse bondskanselier Merkel heeft Donald Trump woensdag niet alleen gefeliciteerd, maar hem er ook meteen aan herinnerd dat de nauwe band met Amerika is gebaseerd op bepaalde waarden. Als machtigste leider in Europa bood ze Trump ,,nauwe samenwerking’’ aan - maar ze verbond daar meteen de voorwaarde aan dat de nieuwe president die waarden respecteert.

In een korte verklaring die Merkel rond het middaguur voorlas zei ze:

,,Duitsland en Amerika zijn door waarden met elkaar verbonden: democratie, vrijheid, respect voor het recht en de menselijke waardigheid – ongeacht herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele oriëntatie of politieke opvattingen.’’

Tekst gaat verder na de video:

Merkel gelooft meer dan veel andere Duitse politici sterk in het belang van een goede relatie met Amerika. ,,Met geen land buiten de Europese Unie hebben we een diepgaander band dan met de Verenigde Staten’’, zei ze in haar verklaring.

Maar haar scherpe woorden weerspiegelen het feit dat in Berlijn met grote zorg en afschuw kennis is genomen van de opmerkingen van Trump over onder meer vrouwen, moslims, immigranten uit Latijns Amerika, de rechtsstaat en zijn politieke tegenstanders. Zelfs het behoudende en pro-Amerikaanse Handelsblatt schreef dinsdagochtend, dus nog voor de uitslag bekend was:

,,De Verenigde Staten zijn geen voorbeeld meer, maar een waarschuwing wat er met een vrijheidlievend systeem kan gebeuren.’’

    • Juurd Eijsvoogel