Invloed verhoging maximum snelheid gering

Door de hogere snelheid stoten auto’s meer vervuilende stoffen uit, toch is de algehele luchtkwaliteit verbeterd.

Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op snelwegen dit jaar heeft beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit. Auto´s stoten meer vervuilende stoffen uit door de hogere snelheid maar dankzij andere maatregelen is de luchtkwaliteit toch verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat staatssecretaris Sharon Dijksma woensdag aan de Tweede Kamer stuurde.

Uit het onderzoek blijkt dat op 84 procent van de onderzochte locaties waar de snelheid dit jaar is verhoogd, de concentratie vervuilende stoffen lager is dan in 2015. Op 5,5 procent van de locaties is de luchtkwaliteit verslechterd in vergelijking met vorig jaar. De concentraties vervuilende stoffen blijven op bijna alle plaatsen onder het Europees maximum.

De luchtkwaliteit in Nederland is sinds 2009 sterk verbeterd. Dit heeft volgens het ministerie te maken met verminderde uitstoot van industrie en de intensieve veehouderij en de schoner wordende auto´s.

Verhoging maximumsnelheid

De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dan ook geen aanleiding te zien om de maximumsnelheden aan aan te passen. In 2016 is op 29 wegen de maximum snelheid verhoogd naar 130 kilometer per uur. Minister Schultz van Haegen wil dat er uiteindelijk op 77 procent van de snelwegen 130 kilometer per uur kan worden gereden.

Uit onderzoek blijkt verder dat langs een aantal drukke wegen in onder andere Amsterdam en Rotterdam nog teveel stikstofdioxide in de lucht komt. Het gaat in totaal om 9,9 kilometer aan wegen. Het aantal gemeenten met een te hoge concentratie fijn stof is in 2015 gedaald. In 2014 ging het nog over negentien gemeenten, in 2015 om tien. De overschrijdingen worden veroorzaakt door intensieve veehouderijen en industrie.