Belastingen

Ierland in beroep tegen Apple-aanslag

Ierland gaat woensdag definitief in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie om het land te dwingen 13 miljard euro aan belastingen en rente terug te vorderen van technologieconcern Apple. De Ierse minister van Financiën Michael Noonan kondigde aan dat de procedure bij het Europees Hof in Luxemburg in gang wordt gezet. Binnen de Ierse regering was er onenigheid over het aanvechten van de Europese beslissing. Tegenstanders vinden dat de regering de belangen van Apple te veel behartigt en dat Ierland 13 miljard euro goed kan gebruiken. (NRC)