Vogelbescherming dient klacht in tegen Nederlandse overheid

Het weidevogelbeleid van staatssecretaris Martijn van Dam zou een ‘farce’ zijn.

ANP PHOTO/Koen Suyk

De Vogelbescherming dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat de Nederlandse overheid de Europese Vogelrichtlijn zou schenden. Dat schrijven zij in een persverklaring. De organisatie stapt naar de commissie omdat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gezegd geen extra geld ter beschikking te stellen voor weidevogelbeheer.

Staatssecretaris van Dam beloofde vorig jaar dat hij in 2016 een weidevogelplan zou opzetten. De Vogelbescherming riep Van Dam in september dit jaar opnieuw op om met een duidelijk plan en financiering te komen voor de bescherming van weidevogels. Dat plan is er nu, maar zij vinden het niet toereikend.

Internationale verplichtingen

De plannen van staatssecretaris van Dam zijn “zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen”, schrijft de Vogelbescherming. “Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomt.”

De Vogelbescherming hoopt dat de Europese Commissie nu een zogenaamde inbreukprocedure tegen Nederland start, wegens schending van de EU-Vogelrichtlijn. Dan zou de Commissie Nederland kunnen opdragen om de internationale verplichtingen na te komen. “Vogelbescherming hoopt en verwacht echter dat Nederland al voor het einde van de procedure de vereiste maatregelen neemt om weidevogels en hun broedgebieden effectief te beschermen.”

Weidevogelbeleid

Groot punt van zorg is de grutto. Voor deze vogel geldt dat 85 procent van de populatie in Nederland broedt. De Vogelbescherming pleit voor minimaal 40.000 grutto’s in Nederland, maar dat zijn er op het moment nog slechts 30.000. Het aantal daalt gestaag, met 5 procent per jaar. De verantwoordelijkheid voor het weidevogelbeleid ligt sinds een jaar bij de provincies. De uitvoering van het beleid is gedecentraliseerd.

Lees ook: Het gaat steeds slechter met de akkervogels

“De verruiming door dit kabinet van het budget voor natuur met €200 miljoen per jaar heeft het mogelijk gemaakt om het agrarisch natuurbeheer op het huidige niveau te blijven ondersteunen. Voor een beleidsintensivering is deze kabinetsperiode geen mogelijkheid”, schreef van Dam in november in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit jaar wordt er 600.000 euro uitgegeven aan weidevogelprojecten. Volgens een vertegenwoordiger van de Vogelbescherming gaat het echter om geld dat bestemd is voor pilotprogramma’s. “Het gaat om allemaal kleine, losse projecten van onderaf. Wij willen dat de Nederlandse overheid de regie op zich neemt en bepaalt hoeveel weidevogels zij in Nederland willen zien, welke stappen daarvoor moeten worden genomen, enzovoorts.”