‘Staat in gebreke’

Vogelbescherming klaagt bij Brussel

De Vogelbescherming dient een klacht in bij de Europese Commissie omdat de Nederlandse overheid de Europese Vogelrichtlijn zou schenden. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken, PvdA) heeft een plan opgesteld voor bedreigde weidevogels, maar de vogelbeschermers missen „concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen”. Daardoor zou Nederland internationale verplichtingen voor bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomen. De Vogelbescherming is vooral bevreesd voor het voortbestaan van de grutto. (NRC)