Overplaatsing is redelijk

Vijfeneenhalfjaar reden ze al samen op de ambulance: hij chauffeur, zij verpleegkundige. Hun liefde was nooit een probleem geweest. Totdat het beleid wijzigde.

De Regionale Ambulancevoorziening Groningen besloot relaties tussen werknemers op dezelfde locatie niet langer toe te staan, omdat dit niet door iedereen als positief werd ervaren. De kwaliteit van het werk kwam daardoor onder druk te staan.

De man kreeg een nieuwe standplaats aangeboden in Winschoten, zijn vriendin bleef in Veendam. Omdat de man een omgangsregeling had met zijn kinderen uit een eerdere relatie en daar zijn werkrooster op had afgestemd, mocht hij in Winschoten wel volgens zijn oude rooster blijven werken. Maar de man weigerde en liet het aankomen op een kort geding.

De rechtbank Noord-Nederland overweegt dat een werknemer over het algemeen moet ingaan op redelijke voorstellen van de werkgever, die voortkomen uit gewijzigde omstandigheden. Een werkgever heeft de vrijheid om nieuwe professionele standaarden te ontwikkelen, zeker wanneer – zoals in dit geval – de ondernemingsraad met de wijziging heeft ingestemd. Omdat de werkgever zich bovendien flexibel had opgesteld door het afgesproken, vroegere ‘Veendam-rooster’ over te nemen, vindt de rechter het voorstel tot overplaatsing niet onredelijk. Voor de man zit er niets anders op dan te vertrekken naar Winschoten.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBNNE:2016:3629
    • Nelleke Koops