Ontslagrecht

Ambtenaar verliest bescherming en is nu net een ‘gewone’ werknemer

Ambtenaren zijn voortaan gelijkgeschakeld aan ‘gewone’ werknemers. Aan de bijzondere rechtspositie die ambtenaren genoten, is een eind gekomen. De senaat heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat vooral gevolgen heeft voor het ontslagrecht van de ruim 765.000 ambtenaren. Tot nu toe konden zij drie keer beroep aantekenen als ze het niet eens waren met hun ontslag. Zodra minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de uitwerking van de wet heeft geregeld, loopt die ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter, net als in het bedrijfsleven. De speciale rechtspositie moest de ambtenaar te beschermen tegen politieke willekeur. (NRC)

    • Titia Ketelaar