Grashoffs grutto’s staan alleen

De wandelgangen

De weidevogels hebben het moeilijk. En nu verliezen ze ook steun in de Kamer.

Weidevogels en de PvdA

wandelgangen logo oor

Vorig jaar trokken ze nog samen op, het GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff en zijn PvdA-collega Henk Leenders. Samen stonden ze voor bescherming van de weidevogels, want die dreigen uit te sterven in Nederland. Samen dienden ze daar vorig jaar een motie over in. Maar die coalitie is inmiddels gestrand. Deze woensdag behandelt de Kamer een initiatiefnota van Grashoff die staatssecretaris Martijn van Dam oproept om maatregelen te nemen. Grashoff is de steun van de PvdA kwijt. Eerst verloor hij die van Van Dam zelf. Die zei eerder deze maand niets te zien in de nota. En vervolgens ook die van Leenders. Grashoff rekent op steun van de SP, D66, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Met de PvdA bijna een meerderheid, dus. Maar die haakt dus af. „Leenders zégt dat hij mijn initiatief sympathiek vindt. Maar uiteindelijk wil hij zijn partijgenoot Van Dam niet afvallen.”

Grutto’s en kieviten

Het kabinet heeft het budget voor natuurbeheer al met 200 miljoen euro verhoogd, schreef Van Dam in een reactie aan de Kamer. „Voor een beleidsintensivering is in deze kabinetsperiode geen mogelijkheid.” Tot teleurstelling van Grashoff. Want de weidevogels dreigen op korte termijn te verdwijnen, zo waarschuwt hij. „Sinds 1990 is de gruttopopulatie gehalveerd en zijn de populaties kieviten met 40 procent, de veldleeuwerik met 60 procent en de scholekster met 65 procent afgenomen”, somt hij op. „Als je kijkt naar al die ingewikkelde politieke dossiers, is dit er eentje dat zó te regelen is.”

Europese Commissie

Die nota van Grashoff gaat niet ver genoeg, is het verweer van Leenders. „Daarom steunen we die ook niet. We gaan de staatssecretaris wél vragen om met een stevig plan van aanpak te komen. Want het is onacceptabel dat Nederland Europese verplichtingen over weidevogels niet nakomt.” Daar moet Van Dam dan wel haast mee maken. Want de Vogelbescherming heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Europese Commissie.