‘EU is te traag met reductie broeikasgas’

Klimaat

De reductie van broeikasgassen in de Europese Unie gaat niet snel genoeg. Daardoor komt de belofte in gevaar om in 2050 de uitstoot met 80 tot 95 procent te verminderen (ten opzichte van 1990). Dat concludeert het Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), een onafhankelijk Frans onderzoeksinstituut, in een rapport dat deze dinsdag wordt gepresenteerd op de klimaattop in Marrakech. Zeven Europese wetenschappelijke instellingen hebben meegewerkt aan het rapport. Het is de eerste top sinds in Parijs een nieuw klimaatakkoord werd gesloten.

Volgens het rapport heeft Europa op het gebied van de energievoorziening „significante vooruitgang” geboekt. Zo daalde de koolstofintensiteit bij de energieproductie – er komt steeds minder kooldioxide bij vrij – de zogeheten decarbonisatie.

Tussen 2000 en 2014 daalde in de EU de koolstofintensiteit gemiddeld met 1,7 procent per jaar, voor de hele periode dus meer dan 20 procent. Ook het energiegebruik in woningen is in diezelfde periode fors gedaald, met 21,9 procent per vierkante meter. En de CO2-uitstoot per afgelegde kilometer lag in 2013 bij het personenvervoer 8,7 procent lager dan in 2000.

Toch is dat onvoldoende, volgens de onderzoekers. Zo zou de koolstofintensiteit in het vervoer tot 2050 eerder moeten dalen met 2 procent per jaar dan met de huidige 0,7 procent. Ook is de CO2-reductie deels niet structureel, maar het gevolg van de financiële crisis. Daardoor zakte de industriële productie in. Vorig jaar lag die nog steeds 12 procent lager dan in 2007.

Europa maakt onvoldoende haast met de decarbonisatie in de industrie. De moeizame politieke discussie over het Europese emissiehandelssysteem, het paradepaardje van het Europese klimaatbeleid dat slecht functioneert, laat volgens de onderzoekers zien dat de politieke wil om het doel te halen ontbreekt.