Een muur om de asielzoekers

Foto Michael Dalder/Reuters

Wat men niet ziet en hoort, is er niet in Neuperlach, een zuidoostelijk stadsdeel van München. Een vier meter hoge muur in aanbouw, deels opgetrokken uit stenen brokstukken en vlechtwerk van staal, schermt een woonwijk af van een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. De fotograaf heeft scherpgesteld op een gaatje in de muur, waardoor enkel een raam van het asielzoekerscentrum zichtbaar wordt. In eerste instantie zullen er zo’n 160 jonge vluchtelingen naartoe verhuizen. De bouw van de muur, ook om geluidsoverlast tegen te gaan, is voor de rechter afgedwongen door zeven buren, die er tweeënhalf jaar voor hebben gestreden, zegt het stadsbestuur.