Hervorming van twee bestuursrechtcolleges staan op losse schroeven nu PvdA steun intrekt

Centrale Raad van Beroep en Raad van State

De Tweede Kamerfracties van de VVD en de PvdA zijn het niet eens geworden met het kabinet over het opheffen van twee hoogste rechtscolleges. Een compromis – na drie jaar onderhandelen – om twee bestuursrechtcolleges op te heffen, gaat daardoor waarschijnlijk niet door. Dat melden Haagse bronnen.

De PvdA is het oneens met de manier waarop het rechtscollege voor ambtenaren- en socialezekerheidszaken wordt opgeheven, waar burgers in beroep kunnen als hun bijvoorbeeld een uitkering geweigerd is.

Het kabinet wil dat de zaken van deze Centrale Raad van Beroep worden gedaan door de vier ‘gewone’ gerechtshoven. De PvdA noemt die voorgestelde verspreiding van één gespecialiseerd rechtscollege naar vier normale gerechtshoven „versnippering van kennis”.

Daarom hielp de PvdA dinsdag een SP-plan aan een meerderheid waarbij deze zaken op één plek blijven: de Centrale Raad van Beroep wordt dan omgevormd tot een nieuw, vijfde gerechtshof, waardoor versnippering moet worden voorkomen.

Het kabinet weigert om het plan op die manier aan te passen aan de wens van de Tweede Kamer.

‘Genoodzaakt’

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zegt dat hij er nog probeerde uit te komen met het kabinet. „Ik wist dat het kabinet het SP-voorstel te ver vond gaan, daarom probeerde ik een andere oplossing te zoeken waarbij de zaken niet verknipt worden over vier hoven.” Maar Recourt kwam er niet uit met het kabinet. „Daarom ben ik nu genoodzaakt voor het plan van de SP te stemmen.”

Het kabinet ziet ook niets in een voorstel over de Raad van State, dat uitgerekend coalitiefracties VVD en PvdA hebben bedacht. Zij willen alle adviserende en rechtssprekende taken van de Raad strikt scheiden. Daar hoort volgens hen bij dat alleen de adviseurs – en dus niet de rechters – mogen toetreden tot het groepje van tien mensen dat zich ‘lid van de Raad van State’ mag noemen. Alle andere adviseurs en rechters heten ‘staatsraad’.

    • Christiaan Pelgrim