Beëdiging

China legt parlement Hongkong zijn wil op

Het Chinese Nationale Volkscongres in Beijing heeft maandag een nieuwe regel goedgekeurd die volksvertegenwoordigers in het stadsparlement van Hongkong bij hun beëdiging verplicht trouw te zweren aan Hongkong als deel van China. Hiermee wil China voorkomen dat twee jonge onlangs verkozen afgevaardigden, die uitgesproken voorstanders van onafhankelijkheid van Hongkong zijn, zitting nemen in het parlement. Het gaat om Sixtus Leung en Yau Wai-ching. Analisten zien dit als de zwaarste ingreep in Hongkongs politieke bestel sinds 1997. Al voor het besluit in Beijing kwam het over de kwestie tot rellen in Hongkong. (Reuters, AP)

    • Floris van Straaten