Fiscus spoort meer zwart geld op na Panama Papers

Belastingontduiking

Na de publicatie van de Panama Papers voerde de Belastingdienst de druk op zwarte vermogens in het buitenland op. Met succes.

Foto ANP

Uit de lange lijst met openbare data die door de zogeheten Panama Papers werd onthuld, wist de Belastingdienst inmiddels de identiteit van bijna 300 Nederlandse belastingplichtigen te halen. Daarbij gaat het in ruim 50 gevallen om rijke particulieren, de rest zijn bedrijven.

Dat maakte staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) vrijdagavond bekend in de reguliere halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Het is niet gezegd dat de Nederlandse namen met een link met het Panamese fiscaal-juridische advieskantoor Mossack Fonseca zich ook daadwerkelijk hebben schuldig gemaakt aan belastingontduiking of witwassen. De Belastingdienst gaat per geval na of er sprake is van illegale belastingpraktijken. „Dit is een tijdrovende procedure”, schrijft Wiebes. Er zijn tot nu toe 148 belastingplichtigen met een link met ‘Panama’ aangeschreven met het verzoek tot meer informatie, daarvan hebben pas zestien partijen gereageerd.

De rapportage van de Belastingdienst:

Wel heeft de Belastingdienst mede door de publicatie van de Panama Papers de druk op zwart geld in het algemeen opgevoerd. De boete die een belastingplichtige over zijn in het buitenland gestalde vermogen dient te betalen, werd na 1 juli verdubbeld tot 120 procent van de fiscale naheffing die over het verzwegen vermogen wordt gelegd. Dat leidde in de eerste helft van dit jaar tot een eindsprint aan fiscale spijtoptanten. In mei en juni meldden zich 495 zogeheten inkeerders, die nog het lagere boetetarief van 60 procent hoefden te betalen, van wie 167 in de laatste week van juni. „De verhoging van de boete heeft daarmee het beoogde effect gehad.”

Sinds de Belastingdienst in 2011 de inkeerregeling voor niet eerder opgebiechte vermogens in het buitenland tijdelijk versoepelde met lagere boetetarieven, hebben zich 17.662 zwartspaarders gemeld met ruim 6 miljard euro aan vermogen. Daarover heeft de fiscus 1,9 miljard aan naheffingen en boetes kunnen opleggen. Het overgrote deel van de inkeerders is ouder dan zestig jaar en heeft vermogen gestald op bankrekeningen in Zwitserland, Luxemburg en België.

Naast de inkeerregeling heeft de Nederlandse fiscus op andere fronten een minder vrijwillige aanval op zwartspaarders geopend. Zo zijn er bij de Zwitserse banken UBS en Credit Suisse collectieve verzoeken gedaan om geld van Nederlandse belastingplichtigen op te sporen. Dat heeft gegevens van 600 rekeninghouders opgeleverd, die tot nu toe aan het zicht van de fiscus waren onttrokken.