film

Ivan Grozny Arte, 23.15-2.25u.

(Sergej Eisenstein, 1945). Eerste, door Stalin goedgekeurde deel van beoogd drieluik, waarvan slechts twee delen werden voltooid door de in 1948 overleden grootmeester Eisenstein, gewijd aan de worsteling van de 16de-eeuwse tsaar Ivan de Verschrikkelijke om het Russische Rijk overeind te houden. De stichter van het eerste Russische rijk heeft de teugels stevig in handen. Zijn troon staat temidden van duistere gewelven waar een groepje samenzweerders snode plannen smeedt om zijn heerschappij te ondermijnen. Met prachtige muziek van Prokofjev.

    • Auteur Onbekend