Woord allochtoon afschaffen ja/nee (1)

Laten we ’t beestje gewoon bij de naam blijven noemen

Het woord allochtoon afschaffen (1/11)? Ik ben een hoogopgeleide vrouw wier ouders zijn geboren in Suriname. Ze kwamen in de jaren ‘70 naar Nederland om hier te studeren. Ik ben 31 jaar geleden in Zeist geboren, zat op overwegend witte scholen, was lid van het corps en werk als tandarts in de ‘Bible Belt’. Als ik op straat loop staat deze informatie niet op mijn voorhoofd en ben ik ‘gewoon’ allochtoon. Dit verandert niet als ik in de toekomst ‘inwoner met migratieachtergrond’ word genoemd. Ik heb er geen probleem mee als allochtoon gezien te worden. Ieder nieuw woord om iemand aan te duiden die afkomstig is uit een niet-Westers land zal een negatieve connotatie hebben. Laten we het beestje gewoon bij zijn naam noemen: allochtoon betekent niets meer of minder dan geboren zijn in, of ouders hebben uit, een niet-Westers land.

Allochtoon ja/nee (2)

In Engeland meer waard

Grappig dat de illustratie bij Eindelijk weg met allochtonen van Jan Kuitenbrouwer (2/11) zelf ook een allochtoon is. De Scrabble-letterblokjes waarmee de illustratie gemaakt is komen, gezien de waarde van de letters, uit een Engels Scrabblespel. In de Nederlandse variant hebben de letters C, G, K, L en R een andere waarde (resp. 5, 3, 3, 3 en 2) dan de overeenkomstige letters in de Engelse variant (resp. 3, 2, 5, 1 en 1). In Nederland is een allochtoon dus meer waard dan in Engeland – althans, op het Scrabblebord.

Allochtoon ja/nee (3)

Overdreven discussie

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben de overheid geadviseerd om de stigmatiserende woorden allochtoon en autochtoon te schrappen. Het woord allochtoon kan vervangen worden door ‘inwoners met een migratieachtergrond’. Dat is een hele mond vol en mijns inziens overdreven.

Als je bezwaren hebt tegen allochtonen, dan heb je die ook als ze ‘inwoners met een migratieachtergrond’ heten. Als je meent dat Zwarte Piet stigmatiserend is, dan geldt dat ook als je hem vertaalt in ‘jeugdige helper van Sinterklaas met een donkere huid’. De gulden regel moge zijn dat burgers niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. En dat je ze behandelt zoals je zelf behandeld wenst te worden. Of ze nu Hassan heten of Piet.

Correcties en aanvullingen

Clinton en Trump

In Wat willen Clinton en Trump eigenlijk (1/11, p. 14-15) staat: „Nederzettingen in door Palestijnen geclaimde gebieden”.

Dit moet de „door Israël bezette Palestijnse gebieden” zijn. Ook staat er dat Rusland „werkt met” separatisten in Oekraïne en Georgië. Dit moet zijn: „steunt”.

Shell

In Shell profiteert in derde kwartaal van overname BG (2/11, p. 18) wordt gesproken over de verhouding eigen vermogen – schuld.

Dat moet zijn: schuld – eigen vermogen. De schuldpositie was vorig jaar nog 12 procent en nu 29 procent.

    • Jack Goedegebuure
    • A.V. Abhilakh Missier
    • A.J.H. Gietelink