Proces tegen Wilders kan door

Minder-minder-uitspraak

De door PVV-leider Geert Wilders gevraagde wraking van een rechter werd vrijdag verworpen.

Het verzoek om
Het verzoek om Foto Koen van Weel/ ANP

Het verzoek van verdachte Geert Wilders om rechter Elianne van Rens te wraken wegens vooringenomenheid is vrijdag afgewezen door de wrakingskamer.

Volgens de speciale rechtbank samengesteld uit rechters van de rechtbank Noord-Holland heeft de gewraakte rechter Van Rens afgelopen donderdag gekozen voor een „actieve’’ ondervraging van de door Wilders opgeroepen getuige-deskundige rechtsfilosoof Paul Cliteur.

Met zo’n aanpak is niks mis, zei rechter Peter Hans Littooy. „Voor de transparantie is het beter als een rechter een actieve houding inneemt”, zei hij. Dat is beter dan een stoïcijnse rechter die bijna geen vragen stelt aan getuigen.

Advocaat Geert-Jan Knoops vond dat Van Rens – de meeste ervaren rechter in het college van drie – moest worden gewraakt omdat ze de schijn van partijdigheid had gewekt. Hij was vrijdag drie uur aan het woord. Van Rens had donderdag Cliteur een onjuiste interpretatie van de jurisprudentie op het gebied van onverdraagzaamheid voorgehouden. Volgens Knoops betekent dit dat de rechter vooringenomen was. Ze zou de getuige op het verkeerde been hebben willen zetten.

Vooringenomenheid

Volgens Knoops was er evident sprake van vooringenomenheid. Hij wees erop dat het in zijn dertigjarige loopbaan als strafpleiter pas een keer eerder was voorgekomen dat hij namens een cliënt een rechter wraakte. De vorige keer was in 2008, namens een Afghaanse verdachte. Toen werd de wraking wel toegewezen.

Van Rens, die vrijdag niet aanwezig was, heeft schriftelijk toegegeven dat ze „abusievelijk” iets fouts heeft gezegd. Ze wilde naar eigen zeggen Cliteur gewoon kritisch ondervragen. Volgens de wrakingskamer had Van Rens „een evident onjuiste” uitleg gegeven. Maar het maken van fouten overkomt ook rechters, zei Littooy. Dat is geen wrakingsgrond.

Ook officier van justitie Wouter Bos zei vrijdag dat het wrakingsverzoek moest worden afgewezen. Hij had maar vijf minuten nodig. Bos sprak in een cynisch betoog van „de wraking die je wist dat zou komen, is eindelijk hier”.

Volgens Bos zijn Knoops en Wilders enkel uit geweest op het verder vertragen van de strafzaak. Hij wees erop dat Knoops in maart klaagde over „een vermeende computerhack op zijn kantoor”. Dat bleek niet het geval. Hij wist ook het houden van preliminaire verweren te vertragen, aldus Bos. „Het wrakingsverzoek past in dit patroon.”

De strafzaak gaat maandag over een week verder.

Na afloop van de zitting verklaarde Knoops dat hij volgende week met zijn cliënt gaat overleggen. Hij sluit niet uit dat hij de verdediging gaat neerleggen.

Wilders reageerde per Twitter op de uitspraak van de wrakingskamer. „Schandelijke beslissing rechtbank. Kans op eerlijk proces nu helemaal verkeken. We - Hr Knoops en ik - gaan ons nu beraden”, aldus Wilders.