Opinie

Lees uw eigen appèl, en dat van anderen, terug

NRC vroeg in september de lezers een eigen appèl te schrijven voor een nieuwe democratie. Dit naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van het appèl met voorstellen voor staatkundige vernieuwing waarmee het initiatiefcomité D’66 zich in 1966 presenteerde.

In totaal reageerden 112 lezers op de oproep.

Een jury bestaande uit Carla van Baalen (directeur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis), Thom de Graaf (voorzitter Eerste Kamerfractie D66), Marike Stellinga (adjunct-hoofdredacteur NRC) en Kars Veling (oud-directeur ProDemos) beoordeelde de bijdragen op schrijfstijl (is het een appèl?) en originaliteit van het idee tot vernieuwing.

De bijdrage van winnaar Jan Veneman stond zaterdag 22 oktober in de krant afgedrukt. Uit de vele bijdragen stelde de jury een groslijst samen waaruit de finale keuze is gemaakt. Deze inzendingen zijn te lezen op www.nrc.nl/sectie/opinie