‘Ik vind dat Asscher de tijdgeest goed aanvoelt’

Interview Gijs van Dijk

Hij wilde FNV-voorzitter worden, maar Lodewijk Asscher haalde hem over naar de PvdA over te stappen.

Foto Stijn Rademaker / Hollandse Hoogte

Zijn lidmaatschap van GroenLinks heeft Gijs van Dijk (36), vicevoorzitter van de FNV, anderhalve week geleden opgezegd. Hij is nu lid van de PvdA. En voor die partij wil hij na de verkiezingen van maart 2017 de Tweede Kamer in. Hij komt op de PvdA-kandidatenlijst en gaat uit van een verkiesbare plek. Deze zaterdag laat hij in een brief aan de FNV-leden weten dat hij vertrekt bij de vakbeweging.

Vorig jaar had Van Dijk nog gezegd dat hij voorzitter van de FNV wilde worden, als opvolger van Ton Heerts. Afgelopen week werd bekend dat het FNV-bestuur Han Busker, oud-voorzitter van de Politiebond en FNV Veiligheid, voordraagt als kandidaat-voorzitter.

Waarom wilde u toch geen voorzitter worden?

„Ik heb die ambitie nog, maar ik doe nu een andere stap. Ik heb na de zomer besloten om me niet kandidaat te stellen. Han Busker kwam in die tijd in beeld en er was meteen heel veel steun voor hem, hij werd breed gedragen.”

U heeft niet eerst bedacht hoeveel steun u zelf zou hebben gehad?

„Daar ben ik niet aan toegekomen. Ik denk zelf ook dat Han een heel goeie kandidaat is, met al zijn ervaring bij de politie. Hij kan ook heel goed jong talent kansen geven, hij heeft een open bestuursstijl.”

Toen bedacht u: ik word politicus?

„Ik was aan het nadenken, heel breed. Een week of drie geleden belde Lodewijk Asscher: of het niet wat voor mij zou zijn om de Tweede Kamer in te gaan. Ik begreep ook dat meerdere mensen in de PvdA-top wilden dat ik het zou doen. Ik dacht: ja, dit is het moment. De onzekerheid op de arbeidsmarkt neemt toe, de tweedeling in Nederland groeit. Ik wil dat heel graag aanpakken, het zijn míjn onderwerpen. Ook bij de FNV. Daar wist ik altijd wel dat we er de progressieve politieke beweging bij nodig hadden. In het verleden was ik lid van de PvdA. Daar ben ik begonnen.”

Nu was u lid van GroenLinks. Was u ook naar de Tweede Kamer gegaan als Jesse Klaver u had gebeld?

„Nee. Ik vind wel dat hij het heel goed doet als GroenLinks-leider en inhoudelijk zitten GroenLinks en de PvdA heel dicht bij elkaar. Maar werk en inkomen zitten als thema’s in de genen van de PvdA. Denk aan de jaren zeventig en het idee van Joop den Uyl: de spreiding van kennis, macht en inkomen. Ik ben daardoor geïnspireerd en het is nu weer heel actueel. Ik word gedreven door wat er op de arbeidsmarkt gebeurt, die enorme flexibilisering, en ik denk dat ik de power kan inbrengen die ik met onze FNV-acties van Young & United, voor een beter jeugdloon, heb laten zien.”

Waarom had u eerder uw PvdA-lidmaatschap opgezegd?

„De precieze aanleiding weet ik niet meer, het is een jaar of tien geleden. Ik herinner me dat ik vond dat de partij te veel de neoliberale kant op ging.

Als PvdA-lid kiest u straks voor Lodewijk Asscher als lijsttrekker?

„Ik kies voor de PvdA, ik kom naar Den Haag om te doen wat er nu dringend nodig is op de arbeidsmarkt en mijn stem voor het lijsttrekkersschap is voor Asscher, ja.”

Waarom kiest u voor hem?

„Ik vind dat Asscher de tijdgeest goed aanvoelt. Hij stelt grenzen, hij wijst op normen en waarden op de arbeidsmarkt, in de samenleving. Maar hij doet dat op een positieve manier, hij wil dat we met zijn allen verder komen. Ik zie dat hij daarmee veel verschillende soorten mensen aanspreekt.”

Met Asscher als minister van Sociale Zaken is de flexibilisering op de arbeidsmarkt niet minder geworden.

„Hij is wel de eerste geweest die schijnconstructies is gaan aanpakken en die stimuleerde dat mensen eerder in vaste dienst worden genomen. Dat was met een neoliberale regeringspartner en het waren de eerste stappen. Het is nog lang niet klaar. Zzp’ers moeten beter worden beschermd, werkgevers moeten op hun moraal worden aangesproken. Ik ben er erg op gebrand om eraan mee te doen.”

U krijgt een hoge plek op de PvdA-kandidatenlijst?

„Voor die vraag moet je bij partijvoorzitter Spekman zijn. Je vraagt natuurlijk wel de vicevoorzitter van de FNV en ik kom om Kamerlid te worden. Maar uiteindelijk is het aan de leden.”

Uw FNV-collega Lilian Marijnissen staat op de kandidatenlijst van de SP op plek drie.

„Dat de SP naar Lilian kijkt en de PvdA naar mij, komt omdat wij sterke principes hebben én we hebben laten zien dat we heel veel mensen mee kunnen krijgen, zoals in de pensioenacties en de acties in de zorg. Wij weten waarom mensen zich zorgen maken.”