Sporenburg wil die 10.000 fietsers niet

Fietsbrug

Zeeburgereiland is stukken beter bereikbaar met een fietsbrug naar de stad. Maar op Sporenburg zien ze dat niet zitten.

Als Amos Gomes de Mesquita zijn auto parkeert in zijn garage aan de J.F. van Hengelstraat op Sporenburg, draait hij er altijd achteruit in. Vooruit erin rijden doet hij niet meer – dat is bij het uitrijden te gevaarlijk. „Je wilt niet weten hoe vaak ik die garage uit kom rijden en schrik van een langsschietend kind op een fiets.”

Precies daarom is Gomes de Mesquita tegen het plan om een fietsverbinding aan te leggen over Sporenburg naar het Zeeburgereiland. Want als er al gevaarlijke situaties zijn in de J.F. van Hengelstraat nu het er nog relatief rustig is – wat kan er dan gebeuren als er straks mogelijk 10.000 fietsers per dag doorheen gaan?

Gomes de Mesquita is niet de enige Sporenburger die zich zorgen maakt over de mogelijke verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij toeval ontdekten twee buurtbewoners nog niet zo lang geleden dat de gemeente het plan had voor de verbinding over Sporenburg – die stond alleen in het bestemmingsplan voor het Zeeburgereiland. Sindsdien is er onrust onder de bewoners. Ze vrezen dat hun wijk in een gevaarlijke fietssnelweg zal veranderen, terwijl de smalle straten daar niet op ontworpen zijn. Ook vreest men scooters en brommers – want al zegt de gemeente dat die straks geen gebruik mogen maken van de brug, of en hoe dat gehandhaafd gaat worden is nog volstrekt onduidelijk.

Een petitie tegen het plan om de fietsers door de wijk te sturen leverde al meer dan 440 handtekeningen op.

Voor de bewoners van het Zeeburgereiland is de verbinding belangrijk. De ontwikkeling is daar de laatste paar maanden snel gegaan. Het ene na het andere blok wordt opgeleverd, flats met uitzicht over het IJ schieten uit de grond. Maar het enige nadeel aan het eiland: het is relatief slecht bereikbaar. Zo zijn er nog altijd maar twee haltes voor het OV. En wie op dit moment naar het centrum wil, moet zuidelijk omfietsen via de Indische Buurt. Een brug of tunnel kan uitkomst bieden.

De nieuwe bewoners zetten zich er dan ook voor in. „Op Facebook heeft de groep voor de plannen al 339 leden”, vertelt IJburger Jeroen van Kemenade tijdens een buurtbijeenkomst, vorige week op het Zeeburgereiland. „Nu kun je wel door het Diemerpark en over de Nesciobrug, maar een rechtstreekse verbinding naar het centrum zou sneller en veiliger zijn.” Het plan is deze avond een veelbesproken onderwerp – nog voordat de gemeentemedewerker er iets over heeft verteld, wordt er al naar gevraagd.

Maar op Sporenburg hebben ze twijfels. Gomes de Mesquita: „Iedereen begrijpt dat er wordt gebouwd en dat die mensen ergens heen moeten. Maar het lijkt alsof er op een middag een keer een lijn getrokken is en toen gezegd is: dit wordt hem. Wij vinden dat de criteria die de stad heeft voor de impact van plannen op de leefomgeving beter moeten worden nagegaan. Een brug is prima, maar het moet wel veilig.”

Want de situatie op het schiereiland is verre van ideaal, stellen de Sporenburgers. De straten op het eiland zijn niet aangelegd als doorgaande fietsweg. Ze hebben bijvoorbeeld veel onoverzichtelijke kruisingen en garage-uitgangen, en er staan twee scholen langs de route. Aan het einde van Sporenburg begint het fietspad van de Fred Petterbaan – maar dat is smal.

Er is inmiddels wel een klankbordgroep opgezet door de gemeente om naar de situatie op Sporenburg te kijken, en volgens de gemeente worden op dit moment verschillende opties onderzocht. „Maar het gevoel blijft: de tekeningen zijn er al”, zegt buurtbewoner Rob Schimmel, die helemaal aan het einde van de J.F. van Hengelstraat woont – nu nog het rustigste stukje van het schiereiland.

Alternatieven zien ze op Sporenburg wel. Denk bijvoorbeeld aan een drijvend fietspad door het Spoorwegbassin dat de straten van de wijk vermijdt. Dat zou ook veiliger zijn voor de fietsende Zeeburgereilanders. Gomes de Mesquita: „En het past bij de visie van de gemeente om het water dichter naar de burger te brengen.”

De uitkomst van de discussie lijkt voorlopig nog niet bekend. Wat wel vaststaat is dat de eventuele verbinding een indrukwekkende zal moeten zijn. Het kanaal is op de beoogde locatie maar liefst 500 meter breed – meteen ook het breedste punt van het Amsterdam-Rijnkanaal.