Ook boeken van een container kan online

Tot een booking.com uitgroeien, maar dan voor containervervoer. Dat is de ambitie van TEUbooker, een Rotterdamse startup die deze week het licht zag.

TEUbooker springt in een gat in de markt waar tot nu toe iedereen omheen liep. „Ik wist dat het er zou komen, want online boeken kan tegenwoordig in bijna alle markten. Maar in het containervervoer zag ik niemand bewegen. Toen ben ik het zelf maar gaan doen”, zegt Frans Swarttouw (40), oprichter en directeur van het bedrijf.

TEUbooker richt zich op het vervoer van containers voor en na de zeereis. In eerste instantie op de zogenoemde transshipment, containers die van het ene zeeschip op het andere worden geladen en daarom door de verschillende terminals op de Maasvlakte worden uitgewisseld. Later moet daar de overige terminals in het havengebied en het vervoer van en naar het achterland bijkomen.

Nu is dat boeken nog arbeidsintensief, moeten gegevens vaak meerdere keren worden ingevoerd en wordt bij incidentele zendingen vaak voor de minste weerstand gekozen: vervoer over de weg. TEUbooker maakt de restcapaciteit van binnenvaartschepen en treinen inzichtelijk. „Als je kan bijboeken op bestaande bewegingen van binnenvaartschenen en spoorvervoerders, die niet helemaal vol toch al die trajecten afleggen, dan optimaliseer je bestaande stromen. Je bespaart ook kosten voor de boekende partij, omdat hetzelfde tracé over water vaak goedkoper is dan een vrachtwagen bellen.”

Met name die boekende partij – in veel gevallen de rederijen – en binnenvaart- en spoorbedrijven zijn daarom de doelgroep van de boekingssite. Een aantal daarvan heeft zich er ook al daadwerkelijk bij aangesloten. TEUbooker ontvangt per boeking een commissie.

Swarttouw is er van overtuigd dat de lancering van TEUbooker een nieuwe fase in binnen de containerlogistiek inluidt. Als hem dat lukt, treedt hij in de voetsporen van zijn beroemde oom Frans Swarttouw, de havenondernemer die een sleutelrol speelde in de ontwikkeling van ECT, de eerste grote containerterminal in Rotterdam. In een nog verder verleden was zijn overgrootvader – ook een Frans – de oprichter van Swarttouw Havenbedrijven.