Ombudsman: Nijpels is eenzijdig over windenergie

Windmolens

Nijpels en de SER geven volgens de ombudsman geen objectief beeld van windenergie.

Foto ANP / Jerry Lampen

De Nationale Ombudsman tikt Ed Nijpels en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers omdat zij onvolledige en eenzijdige informatie geven over de voor- en nadelen van windenergie.

Ook is VVD-coryfee Nijpels, aanjager van de vergroening van de energieproductie, volgens Ombudsman Reinier van Zutphen „niet behoorlijk” omgegaan met klachten over de feitelijke onderbouwing van zijn beweringen over windmolens. Dat staat in een nog niet openbaar gemaakt rapport over de informatieverstrekking rond windenergie.

De Ombudsman hekelt met name vergoelijkende beweringen op de website van de SER over de waardedaling van woningen in de buurt van windmolens, en over de gezondheidsrisico’s en slaapproblemen van omwonenden. Deze nadelen zijn volgens Nijpels en de SER gering, maar die stelling wordt onvoldoende onderbouwd. De Ombudsman raadt de VVD’er daarom aan zijn feitenoverzicht over windenergie „te bezien op juistheid en volledigheid”.

Oud-VVD-leider Nijpels, milieuminister van 1986 tot 1989, bewaakt namens de SER de uitvoering van het in 2013 gesloten energieakkoord, waarin is afgesproken dat in 2023 16 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. In NRC zei hij deze zomer:

„Tegenstanders van de energietransitie spelen in mijn ogen een verloren wedstrijd.”

Overdrijven van voordelen

Als hulpmiddel in de „verhitte discussies” over duurzame energie staat er sinds vorig jaar een aantal factcheckers – feitenoverzichten – gemaakt door „onafhankelijke wetenschappers” op de site van de SER. Die zouden „objectieve informatie voor burgers en bedrijven” bevatten, onder meer over windenergie.

De klagers bij de Ombudsman, het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), vinden dat de SER en Nijpels de voordelen van windenergie overdrijven en de nadelen bagatelliseren. De twee belangenorganisaties zijn voorstander van duurzame energieopwekking, maar plaatsen vraagtekens bij de bouw van tientallen megawindmolens in Nederland.

Volgens hen zijn die duur en zorgen ze voor onevenredige overlast bij omwonenden. Bovendien vinden de organisaties dat zij te weinig inspraak hebben. „Opnieuw stelt de Ombudsman vast dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Het is extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet”, zegt Albert Koers, voorzitter van de NLVOW.

De SER reageert „met enige verbazing” op het rapport van de Ombudsman. „De klacht dat wij windenergie vooropgezet positief bejegenen, bevreemdt ons. De conclusies zijn niet zwart-wit. Bovendien zijn alle deskundigen het er over eens dat energietransitie zonder een substantiële bijdrage van windenergie onmogelijk is”, zegt een woordvoerder.

Lees hier een reportage over windmolenoverlast: Bij de familie Luiken kolkt de wind om het huis heen