De politiek faalt, nu mag de bewoner wat zeggen

Stadsbestuur

Amsterdam schaft het gekozen stadsdeelbestuur af. Wethouder Choho hoopt op minder „politiek gekrakeel”.

Wethouder Foto ANP

Hoeveel kans van slagen heeft een nieuw plan voor de inrichting van het Amsterdamse stadsbestuur? Afgelopen zomer schreef een commissie onder leiding van voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Amsterdam. Die is, schreef hij, „tot in de haarvaten politiek verdeeld”. Dat gaat zover dat bestuurlijke vragen „primair worden gezien als input voor machtsstrijd”.

Die partijpolitieke afgrond moet verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho (D66) dichten met zijn voorstel het gekozen bestuur in de stadsdelen af te schaffen. In plaats daarvan wil hij vanaf 2018 de bestuurders door het college van B en W laten benoemen en een adviescommissie van betrokken bewoners laten kiezen, op persoonlijke titel, om de bestuurders van raad en tegenspraak te voorzien. Zelf zegt hij zonder met de ogen te knipperen dat het plan dat hij donderdag aan de gemeenteraad voorlegt „geen politiek voorstel” is.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was Amsterdam, net als Rotterdam, bestuurlijk opgedeeld in de centrale stad en verschillende stadsdelen. Het kabinet-Rutte II besloot deze bestuurslaag af te schaffen. In Amsterdam is dat in 2014 halfslachtig gedaan: de gekozen deelraden van weleer werden bestuurscommissies. De leden ervan werden gelijktijdig met de gemeenteraad gekozen, maar hadden geen volledig mandaat en nauwelijks budgetrecht. Die onduidelijke situatie wordt in de nieuwe opzet verhelderd.

Het probleem van het huidige stelsel, vindt wethouder Choho, is dat bestuurders zijn gekozen via verkiezingen, terwijl ze niet al hun verkiezingsbeloften gestand kunnen doen. „Burgers nemen afstand van de politiek vanwege die verbroken beloftes.” Door het ‘dubbelmandaat’ op te ruimen, hoopt Choho dat „het politiek gekrakeel” tussen stadsdelen en centrale stad tot het verleden gaat behoren en de stadsdelen „de rust krijgen om zich op de uitvoering te richten”.

In de adviescommissies komen bewoners uit 22 gebieden, verdeeld over de zeven stadsdelen. Zij moeten zich, tegen een vergoeding van maximaal 700 euro per maand, goed informeren over hun buurt. „De bewoner wordt daarmee onderdeel van het nieuwe stelsel”, zegt Choho. Hij noemt de nabijheid van het bestuur „een gedeelde waarde” – hij verwacht niet dat enige partij in de gemeenteraad daar bezwaar tegen zal maken.

    • Bas Blokker