Opinie

‘Bedrijven met veel uitstoot moeten extra belasting betalen.’

SP wil dat de stad een duurzaamheidsfonds vormt, om daaruit groene energie te betalen. Anderen vinden dit een landelijk probleem.

De SP wil dat de gemeente extra belasting gaat heffen op cruiseschepen en bedrijven in de Rotterdamse haven die veel kooldioxide (CO2) uitstoten. De opbrengst moet de gemeente in een investeringsfonds voor duurzaamheid storten en uitgeven aan groene energie en het afvangen van reststoffen. In Nederland moet volgens de klimaatdoelstellingen van 2050 de uitstoot van kooldioxide 90 procent lager zijn. De stelling luidt: ‘Bedrijven in de haven die veel CO2 uitstoten, moeten duurzaamheidsbelasting betalen.’

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: „Bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, doen te weinig aan energiebesparing. Al twintig jaar blijven ze achter bij de gestelde doelen. We moeten ze verplichten om energie-efficiënter te gaan werken, via boetes of fiscale maatregelen. Ook moeten ze overschakelen op groene grondstoffen, een ingrijpend proces. Dat kan alleen met positieve stimuli zoals opstartsubsidies.”

Leo de Kleijn, fractieleider SP: „Dat is juist wat we willen: een Rotterdams investeringsfonds dat betaald wordt door de bedrijven in de omgeving die energie produceren en veel kooldioxide uitstoten. Van dat fonds kan de gemeente bijvoorbeeld zonnecellen op daken van huizen van woningcorporaties plaatsen. Ook kan ze de industrie, die restwarmte nu door de schoorsteen laat weglekken, aansluiten op het warmtenet van de gemeente.”

Mai Elmar, directeur Cruise Port Rotterdam: „De SP moet de feiten wel weergeven zoals ze zijn. Cruiseschepen hebben de afgelopen jaren 6,5 miljard euro geïnvesteerd in schoner varen. In de haven varen ze op laagzwavelige diesel, er zitten waterzuiveringssystemen in waardoor ze geen vuil water lozen en ze leveren hun afval gescheiden in. Het klopt niet dat cruiseschepen vervuilend zijn omdat ze groter worden: hoe groter, hoe nieuwer en schoner.”

Bram van Liere, woordvoerder Milieudefensie: „Dit probleem is zo groot dat je het niet op gemeentelijk maar landelijk niveau moet aanpakken.”

Steven Lak, voorzitter Deltalinqs: „Het idee van een investeringsfonds voor de overgang naar een duurzame economie is niet nieuw. Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft vorig jaar een plan gelanceerd voor een landelijk fonds, waar het rijk ook in moet storten. Daarmee kunnen bedrijven meer geld aantrekken om te investeren in nieuwe technologie.”