Amsterdam wil af van gekozen bestuur in stadsdelen

Het plan volgt op een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Amsterdam.

Het Amsterdamse college van B&W.
Het Amsterdamse college van B&W. Foto Remko de Waal / ANP

Amsterdam wil af van het gekozen bestuur in de stadsdelen. In plaats daarvan stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor vanaf 2018 de bestuurders te benoemen. Daarnaast moet een adviescommissie van betrokken bewoners worden gekozen, op persoonlijke titel, om de bestuurders van raad en tegenspraak te voorzien.

Verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho (D66) heeft dit plan donderdag aan de gemeenteraad voorgelegd. Het volgt op een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Amsterdam, deze zomer opgesteld door voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Daarin staat onder meer dat in Amsterdam (,,tot in de haarvaten politiek verdeeld”) de ,,politieke en ambtelijke machtsstrijd (…) de normale werking van democratische en rechtsstatelijke processen onder druk zet”.

Lees ook een interview met wethouder Choho: De politiek faalt, nu mag de bewoner wat zeggen

Brenninkmeijer zei toen in een toelichting:

„Er zijn in Amsterdam buitengewoon betrokken burgers, die niet voor hun eigenbelang maar voor hun flat of buurt initiatieven ontplooien. Hun boodschap is: ideeën gaan met dit bestuurlijk stelsel gewoon kapot. Er blijft niks van over. Zelfs bestuurscommissies zeggen dat hun ideeën door de centrale stad zonder opgaaf van reden worden afgewezen.”

Lees ook: Wij krijgen nul komma nul informatie, over de consequenties van bestuurscommissies voor de burger