Amnesty: Italië schendt mensenrechten bij opvang vluchtelingen

De mensenrechtenorganisatie maakt melding van mishandelingen, opsluitingen en van onrechtmatige uitzettingen.

Foto: Andreas Solaro / AFP

In haar omgang met vluchtelingen begaat Italië mensenrechtenschendingen die grenzen aan marteling. Dat concludeert mensenrechtenorganisatie Amnesty International donderdag in een rapport. De druk die de Europese Unie op Italië legt om streng tegen vluchtelingen te zijn, zorgt ervoor dat het land de grenzen regelmatig opzoekt en overschrijdt. Amnesty maakt melding van mishandelingen, opsluitingen en van onrechtmatige uitzettingen.

Hotspotsysteem

Vooral het hotspotsysteem wordt door Amnesty in het nieuwe rapport bekritiseerd. Volgens dat beleid werden sinds het najaar van 2015 aan de Europese buitengrenzen verschillende centra opgericht voor eerste opvang van migranten en om snel vast te kunnen stellen wie een redelijke kans heeft op een succesvolle asielaanvraag. Vanuit de hotspots zouden mensen worden verspreid over andere EU-landen of worden teruggestuurd.

Volgens Amnesty faalt het beleid echter. Vluchtelingen werden maar nauwelijks doorgeplaatst. In de hotspotcentra zelf zijn volgens de organisatie ondertussen schrijnende toestanden ontstaan. Zo schrijft Amnesty over het gebruik van geweld om mensen te dwingen vingerafdrukken af te staan. Ook maakt het rapport melding van elektrische schokken, afranselingen en seksuele vernederingen.

Daarnaast worden mensen onrechtmatig uitgezet, omdat politieagenten niet de juiste methode toepassen om te achterhalen waar vluchtelingen vandaan komen. Meerdere vluchtelingen zijn daardoor volgens Amnesty uitgezet naar landen waar zij potentieel gevaar lopen.

Lees ook: Hoe werkt het hotspotsysteem?

Amnesty baseert haar rapport op 74 interviews met 170 vluchtelingen. De organisatie zegt tegen ANP:

“In hun streven de stroom van vluchtelingen in te dammen, hebben de EU-leiders de druk op de Italiaanse autoriteiten veel te ver opgevoerd. Dat heeft erin geresulteerd dat toch al getraumatiseerde mensen nog eens het slachtoffer worden van mishandeling door de politie en zelfs van onrechtmatige uitzettingen.”

Lees ook: Komen er steeds meer bootmigranten naar Italië?

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse zaken heeft volgens persbureau Reuters nog niet op het rapport gereageerd. De afgelopen drie jaar kwamen meer dan 470.000 migranten in Italië aan. Dit jaar kwamen er bij de overtocht op de Middellandse Zee tenminste 3750 mensen om.