In beeld

Watersnoodramp op Marken

Op woensdag 2 november 2016, om 8:15 uur roept de burgemeester van Marken alle hulpdiensten bijeen voor een grootschalige evacuatie van bewoners na een dijkdoorbraak. Operatie Waterwolf is begonnen. Met deze twee dagen durende simulatie van een watersnoodramp oefenen crisispartners samen om goed voorbereid te zijn op een toekomstige overstroming.
Tijdens de oefening wordt een dijkdoorbraak nagespeeld, waardoor 1000 mensen van het eiland moeten worden geëvacueerd.
ANP / Koen van Weel
De gemeente Waterland meldt dat het doel van de oefening is te ervaren hoe de samenwerking op alle niveaus tussen de partijen verloopt en met inwoners de crisisplannen in de praktijk te testen.
ANP / Koen van Weel
In totaal doen 35 organisaties mee. Waaronder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, gemeente Waterland, Rijkswaterstaat, defensie en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
ANP / Koen van Weel
Daarnaast doen ook nutsbedrijven als Liander, PWN, Ziggo en KPN mee. Zij kijken naar de gevolgen van een overstroming op gas, stroom, water, internet en telefoon.
ANP / Koen van Weel
Op woensdag wordt een evacuatie over land nagespeeld. Donderdag volgt een evacuatieoefening over het water.
ANP / Koen van Weel
Er zijn circa 400 evacués op woensdag en 150 op donderdag.
ANP / Koen van Weel
Om 10:30 uur staan de evacuees klaar voor transport en worden met trucks naar het vasteland gebracht.
ANP / Koen van Weel
Om het zo realistisch mogelijk te maken dragen veel mensen een mand mee met daarin een knuffel die een huisdier moet voorstellen.
ANP / Koen van Weel
De inwoners van Marken zijn per brief op de hoogte gebracht van de oefening.
ANP / Koen van Weel
Het eiland blijft gewoon bereikbaar gedurende de oefening. Wel is het er drukker dan gewoonlijk.
ANP / Koen van Weel
Dijkinspectie door de dijkwachten.
ANP / Koen van Weel
Bij de simulatie van een overstroming hoort ook het wegpompen van water. De brandweer oefent dat bij de haven.
ANP / Koen van Weel