Verbod voor altijd

Paus wijst vrouwelijke priester categorisch af

Paus Franciscus zal het verbod op vrouwelijke priesters niet opheffen. Op de terugreis van Zweden, waar hij was verwelkomt door een vrouwelijke lutherse aartsbisschop, werd Franciscus gevraagd of in de komende decennia vrouwen ook in de katholieke kerk priester zouden kunnen worden. „Over de priesterwijding van vrouwen is het laatste woord duidelijk”, antwoordde Franciscus, onder verwijzing naar het verbod hierop in een apostolische brief uit 1994 van Johannes Paulus II. Op de vervolgvraag of dit verbod echt voor altijd zou gelden, zei hij: „Als we de uitspraken van Johannes Paulus II zorgvuldig lezen, gaat het in die richting.” (NRC)

    • Marc Leijendekker