Hof: Kerncentrale maakt splitsing Delta moeilijk

De gedwongen splitsing van het Zeeuwse energiebedrijf Delta kan voor die onderneming een „onevenredig zware last” betekenen, omdat Delta nog zit opgescheept met de kerncentrale in Borssele. Dat staat in een tussenvonnis van het gerechtshof in Amsterdam.

Volgens het hof is het nodig dat er een „adequate voorziening” wordt getroffen om het nadeel van Delta te verzachten. Het hof wil graag nog meer informatie om te kunnen beoordelen of hieraan wordt voldaan.

Het kabinet zei onlangs al onder voorwaarden bereid te zijn om te helpen bij de problemen met de noodlijdende kerncentrale. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) wil echter geen directe steun geven, wel wil hij een financiële garantie afgeven voor een nieuw op te richten nutsbedrijf waarin het netwerkbedrijf wordt ondergebracht. Delta is samen met Eneco het laatste bedrijf in Nederland dat nog stroom opwekt én beschikt over een eigen netwerk voor de levering van elektriciteit. De twee ondernemingen verzetten zich nog altijd tegen de wettelijk verplichte opsplitsing. De gereguleerde inkomsten uit het netwerkbedrijf vormen een belangrijke bron van inkomsten.

Delta voelt zich gesteund door de conclusie van het hof dat splitsing niet aan de orde kan zijn zolang de staat geen adequate compensatie biedt voor het feit dat het met een onverkoopbare kerncentrale achterblijft. Het energiebedrijf verwacht dat de staat nu met een „echt” adequate voorziening komt. (ANP/NRC))

    • Wouter van Noort