VVD zegt nee tegen klus VVD’er

De wandelgangen

Een meerderheid van de Tweede Kamer boycot eigen ondervragingscommissie.

Alle ondervragers, verzamelen!

wandelgangen logo oor

De never ending story van de mini-enquête naar de Panama Papers heeft een nieuw hoofdstuk gekregen: de bezetting. Wat is het geval? Het onderzoek was aangevraagd door de drie linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA. Het gaat om de positie van Nederland als prominente schakel in ongewenste internationale belastingconstructies. Een nipte meerderheid van de Kamer stemde er vorige maand mee in en nu moet er dus een commissie komen om dit onderzoek, middels het nieuwe staatsrechtelijke instrument van de parlementaire ondervraging, uit te voeren. Tot afgelopen maandag konden Kamerleden zich hiervoor opgeven.

Weinig animo bij Kamerleden

De respons was gering: slechts drie Kamerleden meldden zich aan voor dit parlementaire novum. En dat waren nu net de drie initiatiefnemers: Arnold Merkies (SP), Ed Groot (PvdA) en Rik Grashoff (GroenLinks). En de rest dan? Het CDA, D66 en de kleinere fracties wisten niemand vrij te spelen in dit drukke najaar van begrotingsdebatten en voorbereiding op de verkiezingscampagne.

En de ideale voorzitter mag niet

Er was één Tweede Kamerlid wel degelijk bereid om mee te doen, zo klinkt het in de wandelgangen: VVD’er Pieter Duisenberg. Hij wilde, op verzoek van de drie initiatoren, zelfs voorzitter worden van deze eerste Parlementaire Ondervragingscommissie. Een slimme zet van SP, PvdA en GroenLinks, want zo dachten ze met de als redelijk en neutraal bekend staande Duisenberg de VVD toch aan de mini-enquête te committeren. De partij zelf was daar immers mordicus op tegen. Maar Duisenbergs eigen fractie brak zijn enthousiasme. Hij mocht niet. De VVD doet er niet aan mee want is überhaupt tegen deze hoorzitting nieuwe stijl. Het kwam goed uit dat volgens de VVD niet de VVD aan de beurt is om een dergelijk onderzoek te leiden, maar de PvdA. Eerste taak van de beoogde alternatieve voorzitter, Ed Groot, is om alsnog een bredere bezetting voor de mini-enquêtecommissie te regelen.