Opinie

De koe likt naar onderen

Mensen likken volgens de uitdrukking naar boven. De koe doet het precies andersom. Dat is ontdekt bij vleeskoeien van het rustieke Gasconne-ras. Het elkaar likken op een plek die voor de eigenaar van het lijf niet gemakkelijk bereikbaar is, is ontegenzeggelijk een dienst. Onder de meeste dieren is dit een service aan hoger geschikten in de rangorde – men likt zich in.

Koeien zijn daar dus anders in. Hun vriendelijke likgedrag gaat juist in de hiërarchie naar beneden. Dominante koeien likken niet alleen meer, maar doen dat ook bij meer dieren in de beoogde vriendinnenclub. Ze zorgen daarmee voor eenheid en eensgezindheid in de kudde, zodat die bij moeilijke beslissingen niet uiteenvalt. Maar ondertussen verzekeren ze zich ook van nog meer persoonlijke status en volgzaamheid bij de achterban (Applied Animal Behaviour).

Er is een parallel bij mensen. Hun praten is vaak een overdrachtelijke vorm van aandacht gevend likken of vlooien. En het zijn juist vooral bovengeschikten en publieke figuren als politici die in de omgang omstandig naar het welzijn van de gesprekspartner en zijn familie vragen. Zo wordt Hillary Clinton geroemd omdat ze nooit verjaardagen of details van ziektegeschiedenissen vergeet. Een wat aardsere, maar niet minder prettige vorm vonden runderen dus al uit – van vriendelijk netwerken dat macht geeft.