Verscholen onder een wolk van schroot

Foto Shailesh Andrade/Reuters

Een man gaat schuil onder een berg metaalafval, die hij naar een vrachtwagen draagt in Mumbai (Bombay), de grootste stad van India. Hoewel Mumbai ook veel moderne bedrijven kent, werkt een aanzienlijk deel van de mensen nog altijd in kleine bedrijfjes waar machines een zeldzaamheid zijn en alles met de hand gebeurt. Het merendeel van die bedrijfjes is in sloppenwijken gevestigd, waar naar schatting de helft van de ongeveer twintig miljoen inwoners tellende reuzenstad woont en dikwijls ook werkt. Veiligheidsvoorschriften van de overheid zijn er wel officieel van kracht maar worden in de praktijk vaak volledig genegeerd.