Spoorwegen

Hinder door acties personeel rond Amsterdam CS

Treinreizigers die maandag via Amsterdam Centraal reizen, ondervinden mogelijk hinder van een werkonderbreking van machinisten en conducteurs. In de spits, van 17.00 tot 19.00 uur, vindt een groot werkoverleg plaats. De NS kan vooraf niet inschatten wat dit precies zal betekenen voor de reizigers, maar er zullen „hier en daar treinen uitvallen”. Het spoorpersoneel is onder meer bang dat met de nieuwe dienstregeling, die op 11 december ingaat, ook het ‘rondje om de kerk’ weer terugkomt. Met die term wordt bedoeld dat machinisten en conducteurs vaste routes moeten rijden. (ANP/NRC)