Opinie

NRC Handelsblad en nrc.next dichter bij elkaar

Foto ANP

NRC Handelsblad en nrc.next komen straks opnieuw een stap dichter bij elkaar. Op 14 februari van volgend jaar wordt nrc.next, net zoals de middagkrant, een krant in drie katernen: nieuws en opinie; cultuur en leven; economie en sport.

Dat moet vooral toelaten om een aantal krachtige bijlagen in de ochtend beter te presenteren (dagelijks economie bijvoorbeeld; de filmbijlage op woensdag; de cultuurbijlage op donderdag; de boekenbijlage op vrijdag) en de middagkrant, wat structuur en vormgeving betreft, aantrekkelijker te maken. Terzelfder tijd wordt de redactie verder uitgebouwd tot een organisatie die ‘digital first’ werkt. De meeste journalistieke producties worden niet meer gemaakt met het oog op de krantendeadline maar in functie van de site nrc.nl.

Dat alles kadert in de verdere ontwikkeling van de strategie van NRC-journalistiek: zoveel mogelijk unieke uitzoek- en onderzoeksjournalistiek, heel veel achtergrond en analyse, unieke pennen, brede aandacht voor wat er buiten Nederland gebeurt, grote belangstelling voor cultuur en wetenschap, een plek waar meningen kunnen botsen. Deze journalistiek willen we op onze drie podia brengen: in de ochtend- en in de avondkrant en op onze site. Daarbij stellen we meer en meer vast dat de papieren en digitale lezers dezelfde hoge eisen aan NRC stellen. De next-lezer blijft op één essentieel punt afwijken van de Handelsblad-lezer: hij of zij wil de krant in de ochtend.

Nrc.next ontstond in 2006 als een ‘jonger’ zusje van het Handelsblad. De krant was veel dunner dan de middagkrant, werd gedrukt op tabloid-formaat, probeerde het nieuws toegankelijker te presenteren, trok nieuwe pennen aan en had meer oog voor vormgeving. Maar de voorbije jaren groeiden de ochtend- en middageditie van NRC dichter naar elkaar toe. Toen NRC Handelsblad in 2011 zelf afscheid nam van de wat statiger broadsheet en voor de tabloid koos, werden al heel wat elementen van next opgenomen in het Handelsblad. Vorig jaar in oktober besloten we dan weer, op vraag van de next-lezer, de ochtendkrant dikker en dwingender te maken. Sindsdien staan, op enkele uitzonderingen na, alle stukken van next in de middagkrant en alle stukken van NRC Handelsblad in de ochtendkrant. Alleen doen we dat in de ochtend in twee katernen en in de middag in drie.

Per 14 februari verandert dat. Dan hebben beide kranten dezelfde logische structuur. Het spreekt voor zich dat de kranten inhoudelijk nog zullen aangepast worden in functie van het nieuws. Beide kranten moeten namelijk zo actueel mogelijk blijven.

Overigens publiceerden we het voorbije weekend naar goede traditie ons journalistiek jaarverslag over 2016. Daarin proberen we, zoals elk jaar, verantwoording af te leggen aan de lezer. We kunnen dit, gelukkig maar, doen ten overstaan van steeds meer betalende lezers. Met name de digitale abonnementen op NRC groeien snel en compenseren de licht dalende papieren oplage van beide kranten. Daardoor groeit in 2016 de totale verkoop van NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl. En daar kunnen we enkel trots op zijn.

Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.