Levensverwachting

Vanaf 2022 drie maanden langer werken tot pensioen

Vanaf 2022 gaat de pensioenleeftijd met drie maanden omhoog. Het ministerie van Sociale Zaken heeft maandag in een brief aan de Kamer geschreven dat dit gebeurt op basis van een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Waar in 2021 de pensioenleeftijd nog op 67 jaar ligt, is deze een jaar later 67 jaar en drie maanden. In 2012 is afgesproken dat de pensioenleeftijd gelijke tred houdt met de levensverwachting. Het zou voor het eerst zijn dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt op basis van een hogere levensverwachting. Het betekent dat iedere Nederlander die geboren is na 31 december 1954, drie maanden langer moet doorwerken. (NRC)