Opinie

Jeugd Noorse broeders is kind, geen kneedbaar arbeidertje

nrcvindt

De Nederlandse tak van de kerk van de Noorse broeders, de Christelijke Gemeente Nederland (CGN), beheert 23 bedrijven. Daar wordt zo min mogelijk belasting betaald, soms tot over de rand van de ontduiking. De beweging zelf heft wél belasting bij haar leden, te voldoen door, naast de eigen baan, ook heel hard te werken in dienst van de uitzendbureaus van de broeders. De gelovigen krijgen in natura betaald, namelijk met de overtuiging dat ze zichzelf mogen beschouwen als „de enige ware christenen”.

De CGN is niet de enige sektarische gemeenschap die de discipelen via arbeid min of meer uitbuit. Bij Bhagwan heette het gratis te verrichten werk ‘worshippen’. Een ander vast kenmerk is de vrije beschikking van de sekte over de kinderen van de leden. Soms uit zich dat seksueel (zoals de uithuwelijking van zeer jonge vrouwen in bepaalde sektes van de mormonen). Maar de CGN mikt op arbeidskracht. Die wordt gecultiveerd en geoogst. En heftig: de jongeren, mailde een lid aan de leiding van CGN, worden soms letterlijk ziek van het grote aantal uren dat ze maken. In 2012 organiseerde men op 5 december voor de kinderen pakjesavond – dat wil zeggen het was inpak-avond. Iedereen, ook de kinderen, werd ingezet voor het vouwen van reclamemateriaal van de Postcode Loterij. De minimumleeftijd om mee te „mogen” doen was 12 jaar.

Als volwassen zich uit vrije wil laten uitbuiten moeten zij dat zelf weten. Staan zij toe dat zoiets hun kinderen gebeurt, dan ligt dat anders. Overdag naar school, ’s avonds tot laat werken, de Arbeidstijdenwet verbiedt het. De top van de CGN beseft dat de eigen uitzendbedrijven zich daar weinig aan gelegen laten liggen, blijkt uit interne mails. Ook ouders en verzorgers verzetten zich niet.

Elk Nederlands kind heeft recht op de vrijheid om zich te oriënteren op zijn toekomst. Om zelf te kiezen voor het leven dat hij zich wenst. Daar spelen ouders een belangrijke rol in. Maar een kind dient gevrijwaard te worden van bewustzijnsvernauwing via een overdaad aan zwaar, geestdodend werk. Zodat (en naar het lijkt ook opdat) er een groot reservoir arbeidskrachten ontstaat, waar cynische topmannen vrijelijk uit kunnen putten, om zichzelf en hun kerk mee te verrijken.

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen, ook voor geloofsgemeenschappen. Is er een aanwijzing voor misstanden dan zijn gerichte controle en strikte handhaving gewenst. En de bedrijven die klant zijn van de Noorse broederschap dienen niet de andere kant uit te kijken. Kinderarbeid is iets wat op verre bodem moeizaam bestreden wordt. In Nederland is de keus simpel: kinderarbeid is een gruwel. Daar doe je niet aan mee.

Lees ook het achtergrondverhaal over de Noorse broeders: Gij zult werken, werken, werken.