Inspectie voor de Gezondheidszorg

Drie nieuwe zwakke verpleeghuizen op ‘zwarte lijst’

Drie nieuwe zorginstellingen zijn op de lijst van zwakke verpleeghuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geplaatst. Vijf van de elf zorginstellingen die op de eerdere ‘zwarte lijst’ stonden, blijven onder intensief toezicht staan. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandagavond gemeld.

In juli maakte staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) onder druk van de Tweede Kamer een lijst openbaar met 150 zorginstellingen die onder toezicht waren gesteld. Bij elf verpleeghuizen stonden de zaken er zo slecht voor dat het ministerie overwoog direct in te grijpen.

Van de 150 instellingen die in juli werden genoemd, is bij 111 de situatie inmiddels zodanig verbeterd dat zij van de geactualiseerde lijst zijn gehaald.

De drie ‘nieuwe’ zwakke verpleeghuizen betreffen de kleine organisaties Avondrust uit Veenendaal, Cato uit Den Haag en Care Residence Zonnestraal uit Hilversum.

De lijst die in juli openbaar werd gemaakt, zorgde voor veel onrust. Enkele verpleeghuizen dreigden met juridische stappen en later met het niet langer delen van informatie met de IGZ. Van Rijn, de inspectie en de brancheorganisaties van de verpleeghuizen gingen met elkaar om tafel. De zorgen uit de sector werden grotendeels weggenomen, maar de onvrede over de lijst leeft nog. Veel zorgpersoneel ervaart druk en spanning door de negatieve media-aandacht.

Het ministerie kondigde ook aan dat vanaf 2017 per locatie openbaar wordt hoe een verpleeghuis presteert. Deze informatie verschijnt op kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl. (NRC)

Interview pagina 10-11