Hypotheken

Weer minder wanbetalers onder huiseigenaren

Het aantal huiseigenaren dat kampt met betalingsachterstanden op de hypotheek is in het afgelopen halfjaar verder gedaald. Uit de zogeheten Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat nog 107.310 huishoudens betalingsproblemen hebben. Dat is een afname met 3.156 ten opzichte van zes maanden eerder. In april dit jaar bracht het BKR ook al naar buiten dat het aantal wanbetalers was gedaald. Volgens het bureau zet de positieve ontwikkeling „definitief” door. Op jaarbasis gaat het om een daling van 5 procent. „Het begint op een structureel herstel te lijken”, zegt Peter van den Bosch, directeur van BKR. Sinds de crisis in 2008 is het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek ruim verdrievoudigd. (ANP)