Gemeenten

Ruim een miljard euro voor de zorg in ‘15 niet gebruikt

Gemeenten hebben in 2015 bijna 1,2 miljard euro overgehouden aan zorggeld. De financiële middelen waren bedoeld voor taken als maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar werden niet aangewend. Aan het begin van vorig jaar werden verschillende taken binnen het zogeheten sociaal domein overgeheveld van het Rijk en de provincies naar gemeenten. De decentralisatie leidde tot verschillende rechtszaken van mensen die vonden dat ze niet de zorg kregen waarop ze recht hadden. Gemeenten zeiden toen minder geld te besteden te hebben onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.(NRC)