Canada neemt 300.000 migranten op in 2017

Canada houdt hiermee vast aan aantallen die het land al langer hanteert. Bedrijven hadden graag meer immigranten verwelkomd.

De Canadese immigratieminister John McCallum.
De Canadese immigratieminister John McCallum. Foto: Chris Wattie / Reuters

Canada gaat het komende jaar 300.000 migranten opnemen. Dat heeft de Canadese immigratieminister John McCallum maandag bekendgemaakt, meldt Reuters. Het land houdt hiermee vast aan het huidige aantal migranten dat wordt toegelaten, tot ongenoegen van enkele bedrijven die om economische redenen graag meer immigranten hadden verwelkomd.

Dit jaar werden er tussen de 280.000 en 305.000 permanente verblijfsvergunningen in Canada beschikbaar gesteld. In 2015 lag dat aantal op 279.200. In tegenstelling tot veel andere landen liet Canada, een land met 35 miljoen inwoners, naar verhouding al veel economische vluchtelingen toe. Dit heeft onder meer te maken met de progressieve premier Justin Trudeau, zo schreef NRC-redacteur Frank Kuin eerder:

“Terwijl vele Europeanen hun heil zoeken bij anti-immigratiepartijen, terwijl Britten de Europese Unie de rug toekeren, en terwijl Trump het bijna tot president heeft geschopt met grove beledigingen aan het adres van minderheden, heeft Canada zich achter een leider geschaard die dergelijke reflexen resoluut verwerpt.”

Lees ook: Trudeau, de anti-Trump, verdedigt westerse waarden.

Kritiek

Enkele bedrijven hadden graag gezien dat het aantal nieuwe verblijfsvergunningen voor de komende vijf jaar jaarlijks op 450.000 zou worden vastgesteld. De bedrijven stellen dat om meer economische groei te bewerkstelligen, de toestroom van meer talent noodzakelijk is. Deze aantallen werden twee weken geleden ook door een economisch adviesorgaan van de regering genoemd.

Volgens minister McCallum is het vastgestelde aantal van 300.000 migranten echter voorlopig voldoende en kan de migratiestroom in de toekomst worden uitgebreid. Hij ontkende dat de regering zich bij het maken van de beslissing heeft laten leiden door kritiek vanuit de anti-immigratiehoek in het land.