Wat stemt Amerika op 8 november? Victoria Camp (29) is half Japans, ze zwoer op katholieke meisjesschool het geloof af en studeert nu sociaal werk in Philadelphia.

Kort Amerikaans 7/14

‘Atheïst heeft sympathie voor ander, Clinton dus’

Tot 8 november voelt NRC in ‘Kort Amerikaans’ iedere dag een kiezer aan de tand. Van Latino tot Afro-Amerikaan, van jong tot oud, wie kiezen de Amerikanen tot president? Victoria Camp (29) is half Japans en zwoer op haar katholieke meisjesschool het geloof af. Nu studeert ze maatschappelijk werk in Philadelphia.
Door Emilie van Outeren en Phylandra McFaddin,

Op wie gaat u stemmen op 8 november en waarom?

„Ik stem op Hillary Clinton, uiteraard. De overwinning op Donald Trump zou een uitgemaakte zaak moeten zijn. Ze heeft dingen gedaan die niet geweldig waren, ze heeft dingen gezegd die niet goed waren en ze is van mening veranderd. Maar dat laatste vind ik alleen maar goed. Ik ben ook volwassener geworden en zie dingen anders dan vroeger. Ze heeft het volgens mij het best gedaan wanneer ze zich als vrouw positioneerde. Als vrouw met ambitie kun je niet én succesvol én integer zijn. Zij wordt veel kritischer aangepakt dan mannen.

„Een eerste vrouwelijke president zou een enorme impact op op het land kunnen hebben. Trump is een bully, een pestkop. Hij draait mensen in het hartland van Amerika een rad voor ogen als hij zegt dat hij allerlei uitgestorven industrieën en bedrijfstakken gaat terugbrengen, en hij kleineert anderen.”

Waarom zijn de meeste ongelovigen, volgens peilingen, van plan op Hillary Clinton te stemmen?

„Ik denk dat atheïsten meer sympathie hebben voor ‘de ander’ dan gelovigen. Mensen die in een god geloven zijn meestal erg ingesteld op het behoud van hun eigen gemeenschap en zien alles wat van buiten komt als bedreiging. Ze zijn homogeen en naar binnen gekeerd. Wie niet gelooft kijkt meer naar buiten. Ik werd door mijn ouders naar een katholieke meisjesschool gestuurd en heb ontdekt dat ik het geloof grote onzin vind. Ik was meteen de buitenstaander. Dat ben ik altijd gebleven en dat heb ik ook bewust opgezocht, met mijn geverfde haar en mijn tatoeages. Het betekent ook dat ik me kan inleven in andere mensen die buitenstaanders zijn: etnische minderheden, mensen uit de LHBT-gemeenschap. Dan heb je bij de Republikeinen niet veel te zoeken.”

Hoe zal uw leven veranderen onder een president Trump of een president Clinton?

„Hij zou een ramp zijn en zij een voorbeeld. Ik ben bang dat onder zijn presidentschap discriminatie nog meer geaccepteerd wordt: als de president het doet, waarom ik dan niet? Wat betreft de religiositeit van de samenleving zie je al grote veranderingen, wie er ook president wordt. Trump is niet bepaald een voorbeeldig christen. Ik zie dat er steeds minder belang wordt gehecht aan geloof en dat politici minder over god praten. En als ze het doen is het vaak niet meer dan lippendienst.”