Laagopgeleiden

Bussemaker: 87 miljoen euro voor gelijke onderwijskansen

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) maakt 87 miljoen euro vrij om de kansenongelijkheid tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders te bestrijden. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.

De Onderwijsinspectie concludeerde afgelopen april dat het verschil tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders “steeds groter wordt”. Van leerlingen van hoogopgeleide ouders met een gemiddeld IQ begint de helft op havo of vwo. Voor kinderen van laagopgeleide ouders is dat een kwart.

Verschillende redenen liggen daaraan ten grondslag: hoogopgeleide ouders bemoeien zich over het algemeen meer met het advies voor een vervolgopleiding van de docent in groep 8. Ook hebben zij vaak meer geld te besteden voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Aan het advies van een docent wordt sinds kort meer gewicht gegeven dan aan dat van de Citotoets, die pas daarna wordt afgenomen.

Met het geld moet de achterstand de komende drie jaar worden weggewerkt. Vervolgens moet er jaarlijks een bedrag vrijkomen om te voorkomen dat het verschil weer verder oploopt. Minister Bussemaker presenteert maandag haar plannen om de kansenongelijkheid te bestrijden.